Norsk Geologisk Forening gratulerer studentgjengen, fra Universitetet i Stavanger, som vinner av årets studentkonkurranse. Studentene representerer foreningen Synergy og vinner premien på kr 10.000,- 

Arrangementet foregikk ved universitet i Stavanger. I inngangspartiet ble vi møtt av en smilende og hyggelige student som leverte ut en lapp hvor vi skulle krysse ut for hver post vi var innom. Det var totalt fem poster med ulike tema, og barna kunne i tillegg delta på Geologiens Dag sin tegnekonkurranse. Til slutt ga ferdig utfylt stempelkort en premie hvor vi kunne velge en buff eller linjal, og 6 slipte mineraler til å ha oppi en “Rock-box”. Vi fikk en oppfordring om å samle flere steiner, ute i naturen, til å ha opp i boksen. Det kom 14 familier denne dagen, og ca 40 personer var innom.

"Man kan finne alt under jorda"

Jakub Chorazy (12) Hjørungavåg skole i Hareid

Tegningen viser gruvedrift, og juryen ser at kunstneren har god forståelse av undergrunnen. Rundt i gruven er det både gull, fossiler av dinosaurer og gamle våpen. Her er det en fin blanding av geologi, paleontologi og arkeologi. Tegningen har flotte detaljer og er en klar vinner!

 

"Magmaens farer"

Jakob Sandhegje (8), Bolteløkka skole i Oslo, klasse 3b.

Dette er en dramatisk tegning som viser vulkan i utbrudd, med eksplosjoner, steinbomber, sprutende lava og en himmel som er fylt med giftige gasser og tette askeskyer. Kunstneren har fått frem en naturkatastrofes farer, gjennom kraftige farger og teknikken med skyggelegging. En flott andreplass!

"Jakten på diamanten"

Iver Indreflø Øvrelid (10) fra Hjørungavåg skule i Hareid.

Her har kunstneren fått frem en tydelig produksjonslinje ved utvinning av vakre diamanter. Hvor fjellet blir knust, videre til samlebånd hvor gråberg blir skilt ut og fraktet vekk, og til slutt hvor diamantene blir vasket rene. Tegningen viser hvor mye fjellmasser som må knuses i forhold til hvor mange diamanter som blir funnet. Arbeiderne er fornøyde, og er iført refleksvester og hjelmer. Så her er også HMS godt ivaretatt. En velfortjent tredjeplass!

 

Juryen 2021 har bestått av geolog Malin Andersson, og seniorkonsulentene Tove Aune og Marianne Engdal. Alle ansatt ved NGU.

Hjørungavåg skule er ein av skulane som har lang tradisjon for å delta i Geologiens Dag sin teiknekonkurranse. Fyrste gongen skulen deltok var i 2010, og dei har kvart år sidan delteke i konkurransen.  Skulen har fleire gonger vore blant vinnerane, og det gjev sjølvsagt meirsmak for dei andre elevane.

Kvar haust har klassane geologi som tema i samband med Geologiens Dag. Vanlegvis startar lærarane den første timen med å introdusera geologi, og ikkje minst stilla spørmål som får elevane til å undra seg over kva geologi er.  

Hjørungavåg skule ligg i eit område med storslått natur. Dei har høge fjell, dalar, elvar, fjorden og havet rett utanfor klasseromsvindauga, noko som gjer det lett å flytta klasserommet ut i naturen. Skulen brukar naturen mykje, og fleire av klassane har som tradisjon å ha uteskule ein gong i veka. Ved å flytta klasserommet ut er det lettare å ta i bruk det som ein lærer inne, og ein får både sjå og ta på geologien på ein annan måte. 

Før dei set seg ned og teiknar, går dei inn på temaet som gjeld for konkurransen og prøver å få elevane til å tenke nytt. Mange har lett for å kopiera det som har vore før, men ei felles idèmylding i klassane er med på å få nye tankar i sving, og få elevane til å tenke nyskapande og kreativt. Dette er nok ein av grunnane til at det har vore mange vinnarteikningar frå elevar ved denne skulen.

Teikningar som har vore blant vinnarane tidligare er hengt opp i gangen. Det er derfor lett for elevane å studera og få inspirasjon til framtidige teiknekonkurransar. Det er alltid kjekt for elevane å sjå elevarbeid hengande på veggen, og mange kan vera stolte over alle dei flotte «geologiske» teikningane som elevar har laga ved skulen dei siste 10 åra. 

Alle born, til og med 13 år, kan delta i teiknekonkurransen kvart år. Barnehagar og skular kan senda inn teikningar, eller born kan teikna heime uavhengig av andre. I disse kjedelege koronatider passar det godt å finne fram dei kreative eigenskapane og driva med slike innesyslar. Teikningar kan sendast inn gjennom heile året til . Les meir, og sjå tidlegare års vinnarteikningar under fanen geologiensdag.

Årets Geologiens Dag ble arrangert lørdag 11. september.

Noen steder foregikk arrangementet på andre datoer, fordi det passet bedre for de enkelte arrangørene.

Tema denne gangen var "Nyttige mineraler".

I år var det til sammen 61 arrangement. Dette er litt færre enn ved tidligere "normal"-år, men Norsk Geologisk Forening er fornøyd med at så mange arrangement ble arrangert til tross for koronautfordringene.

 

Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2021 hadde så mange arrangement rundt i hele Norge.

Takk til alle som har laget små og store arrangement

og

takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

 

Hovedsponsor

Norsk Geologisk Forening søker en hovedsponsor for Geologiens Dag.

Gullsponsorer

 

     

 

   

          

 

      

 

     

 

 

Sølvsponsorer

  
     
 
 
          
       

Bronsesponsorer

 

 

 
   
   
   
           
    Støttet i 2020