Arrangørpakke

Hvert år sender vi ut det flotte skrinet med slipte steiner. Alle arrangørene får hvert sitt skrin, med tilhørende små etiketter. Mineraler og etiketter skal deles ut til besøkende på arrangementene.

I år har vi også fått laget et eget skrin med 12 norske bergarter som vi sender til alle arrangørene. En bergart-plakat og en bunke med bergart-hefter følger også med.

I tillegg lager vi, årlig, en ny "give away".  I år blir det linjaler med geologisk tidsskala. Linjalene passer fint til årets tema; "Klima og geologi gjennom tidene". Kikki Kleiven ved UiB vil lage en liten folder med enkel informasjon om dette temaet. Folderen sendes ut til alle arrangørene sammen med arrangørpakken. En rosa Thulitt, med tilhørende skriv, legges oppi pakken i år også.

Foruten dette sender vi ut diverse brosjyrer, og en familiequiz.

Tegnekonkurranseplakater og fotokonkurranseplakater legges også ved. Konkurransene har innsendingsfrist 1.oktober.

Noen eksemplarer av årets plakat får dere selvfølgelig også. Ellers kan det nevnes at dere kan bruke den interaktive plakaten og skrive på ønsket tekst før dere selv printer den ut. 

Vi håper også at dere laster ned avisannonsen og bruker den f.eks. i lokalavisa. 

 

Alt dette får alle dere som lager arrangement tilsendt helt gratis. Meld på arrangement  og fyll til slutt inn opplysninger for å motta arrangørapakken. Dersom det er noen som velger å arrangere tidligere enn 12.september så kan vi ikke love at tilsendt rekvisitapakke kommer fram i tide, men vi gjør så godt vi kan.

Husk å skrive inn forventet antall besøkende. Vi skjønner at dette kan være vanskelig, men vi må ha ett antall å gå ut fra når vi skal fordele rekvisita.
Det er stor forskjell på forventet antall besøkende ved en liten nærbutikk på bygda, i forhold til et stort arrangement i Oslo.