Stein på stein i nærmiljøet

Kategori
Geologiens Dag i Vestland
Dato
7. oktober 2021 00:00
Møtested
Jørgen Moesgate 26
Telefon
92038835
E-post:
Kontaktperson
Rebeccca Hernhult
Arrangør
Møllebakken Skole
Geologisk fagdag ved Møllebakken Skole, Bergen

Geologiens dag / geologisk fagdag vil ha følgende fokus: 

  • At alle elever vet hvordan stein er bygget opp (før geologiens dag har de startet med krystalldyrking (ulike salter brukt) - på geologiens dag forklares mønsteret ved hjelp av magnetisk byggesett)
  • At alle elever kjenner igjen hovedgruppene av bergarter og kan sorterer utvalgt steinsamling etter hovedkjennetegn
  • Det blir geologisk vandring i nærmiljøet der første del er lærerstyrt hvor man observerer ulike steiner brukt i bygninger, statuer og i veibanen.
  • Andre del skal de selv observere gitte poster. 
  • Felles avslutning på skolen der man trekker trådene videre til det som er hovedtema på geologiens dag; "Nyttige mineraler" der man bekrefter deres observasjoner og peker det videre inn mot både smykkesteiner og videre til ulike metaller og mineraler brukt i forskjellige produkter - altså fram mot neste geologiske fagdag som går på ulike mineraler i stein - slik man ser ulike krystaller de har dyrket. 

Arrangementet er ikke åpent for andre enn skolens elever på grunn av koronasituasjonen, og dato er ikke skrevet "i stein" fordi smittetrykk og karantene kan forskyve denne. Opplegget står selvstendig uavhengig av dag. 

Bruker derfor min personlige e-postadrese, men henvendelser kan også skje direkte til

 
 

Drevet av iCagenda