Geologien i nærområde

Kategori
Geologiens Dag i Vestland
Dato
17. oktober 2022 08:29 - 24. oktober 2022 14:00
Møtested
Lars Hillesgate 15
Telefon
92038835
E-post:
Webside
Kontaktperson
Helge Hjelland
Arrangør
Bergen Private Gymnas
Bergen Private Gymnas (BPG) skal ha en geologisk fagdag hvor man studerer bergarter og rassikring

BPG ønsker å ha geologisk fagdag hvor målet er å undersøke

  • bergarter i bybildet og hva de er benyttet til 
  • undersøke rasfarer og rassikring
  • observere skjærsoner i fjell

For best mulig utbytte av dagen velger man å ha den i oktober slik at man har fått tid til å gå gjennom noe av den teoretiske basis. 

Opplegg: 

Fotokonkurranse hvor Mediaklassen kårer vinner basert på i hvilken grad de får fram temaet gjennom bildet, som er "geologi i hverdagen" (bildene rullerer på skjerm ved fellessamling i starten og slutten av dagen)

Poster som elevgruppene skal besøke som varierer mellom

  • Observere ulike bergarter brukt i gate og bygg i byen
  • Lete etter fossiler i steiner (medbrakt stein fra Oslofeltet som de knuser i skolens bakgård)
  • Studere ulike bergarter i mikroskop (forhåndslagde preparater)
  • Observere rassikring i nærområdet
  • Observere foldninger / skjærsoner i fjell

 

Postene er 'bemannet' av personale og medelever, og hver post har oppgaver som skal besvares slik at man i slutten av dagen kan kåre vinnergruppe - men målet er at alle skal være 'vinnere' så lenge de har gjennomført og observert. 

 

 

 
 

Drevet av iCagenda

Hovedsponsor

 

           
 

 

Gullsponsorer

       
           
                                                 
 
 

Sølvsponsorer

         
      
       
     
  
     

Bronsesponsorer