Velkommen til Søndre Batteri

søndag 14. september kl 11.00 - 16.00

Vi ønsker velkommen til geologisk rusletur

med start fra Knaben Molybden gruveanlegg, gamle oppredningsverk.

Gull - et metall utenom det vanlige

Velkommen til åpning av utstilling

søndag 14.september kl 13.00

 

Et tverrfaglig arrangement på Gimle Gård i Kristiansand

søndag 15.06.14 kl 12.00 - 16.00

Velkommen til åpent mineral og fuglemuseum

lørdag 14.september og søndag 15.september. Begge dager kl 10.00-16.00

Eikevegen 167, Søgne

Søndre Batteri på Odderøya, Kristiansand

Søndag 15. september kl 11.00-16.00

Bli med på geologisk rusletur i Kristiansand

Søndag 15. september kl 13.00 fra fontenen på torvet.

Kristiansand er full av stein! Under denne rusleturen får du vite mer om hvilke bergarter som er brukt til ulike bygninger, gater og kunstverk i sentrum.

Start fra Knaben Landhandel

Søndag 15. september kl 11.00

Hovedsponsor

 

           
 

 

Gullsponsorer

       
           
                                                 
 
 

Sølvsponsorer

         
      
       
     
  
     

Bronsesponsorer