Studentarrangørprisen 2020

Studenter fra studentforeningen Synergy, ved Universitetet i Stavanger, vant kr 10.000 for sitt bidrag til studentkonkurransen i 2020.

Geologiens Dag 2020 ved UiS var formet som en runde for å passe på at det ikke var for mange personer samlet på samme sted.

Runden besto av 6 poster/aktiviteter og startet med at besøkende fikk hvert sitt aktivitetskart. De ulike aktivitetene ga et stempel; totalt 3 stempler ga en premie, mens 5 stempler ga 2 premier. Premiene var at de fikk velge seg et valgfritt polert mineral og en linjal, buff eller refleks.

Post 1 var å gjette hvor mange kopper med vann som passet oppi et beger med klinkekuler. Begeret skulle representere en porøs bergart, med klinkekuler som korn. Her ble det forklart om porøsitet og permeabilitet i bergarter.

Post 2 var å knuse trolldeig hvor det var gjemt et lite mineral inni. Deltakerne fikk på seg vernebriller og utdelt en geologhammer. De fikk hamre på trolldeigen, for deretter å identifisere hvilket mineral som gjemte seg inni. Ungene ble utrolig glad da de i tillegg fikk vite at de fikk lov til å ta med seg hjem det mineralet de hadde hamret ut. (Hammer og annet utstyr ble vasket med sprit mellom hver person).

Post 3 var mikroskopi og fossiler. Her fikk deltakerne se ulike sandprøver i mikroskop, og fikk forklart hvorfor og hvordan sand kan se forskjellig ut med bakgrunn i hvordan klimaet forandrer seg. Rundt denne posten var det lagt ut kjerneprøver fra Vargfeltet som spesielt de voksne studerte. (Alt utstyr ble også her vasket med sprit mellom bruk).

Post 4 var sandkassen hvor en projektor var koblet opp mot et kamera som målte avstand og en datamaskin. Projektoren viste høydekoter ut fra avstanden fra kameraet ned til sanden slik at det bygges opp konturer. Denne ble brukt til å illustrere hvordan vi kan lage geologiske modeller for å få bedre oversikt over for eksempel reservoarstrukturer og felle/seil. Den ble også brukt til å illustrere hvordan vannet beveger seg i forhold til terrenget, og hvordan sedimenter blir avsatt når vannet får lavere energi. Her ble alle bedt om å ta på seg hansker dersom de ville prøve. Denne posten var en stor hit, der både forelde og unger fikk prøve seg.

Post 5 var en seismikkdemonstrasjon hvor deltakerne fikk se på bilder og av forskjellige strukturer i seismikken, og hvordan de ville sett ut på overflaten.

Post 6 var at barna kunne sette seg ned ved et bord og tegne en tegning til den geologiske tegnekonkurransen.

Hovedsponsor

Norsk Geologisk Forening søker en hovedsponsor for Geologiens Dag.

Gullsponsorer

 

     

 

   

          

 

      

 

     

 

 

Sølvsponsorer

  
     
 
 
          
       

Bronsesponsorer

 

 

 
   
   
   
           
    Støttet i 2020