Geologiens Dag 2021

Årets Geologiens Dag ble arrangert lørdag 11. september.

Noen steder foregikk arrangementet på andre datoer, fordi det passet bedre for de enkelte arrangørene.

Tema denne gangen var "Nyttige mineraler".

I år var det til sammen ca 60 arrangement. Dette er litt færre enn ved tidligere "normal"-år, men Norsk Geologisk Forening er fornøyd med at så mange arrangement ble arrangert til tross for koronautfordringene.

 

Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2021 hadde så mange arrangement rundt i hele Norge.

Takk til alle som har laget små og store arrangement

og

takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

 

Hovedsponsor

Norsk Geologisk Forening søker en hovedsponsor for Geologiens Dag.

Gullsponsorer

 

     

 

   

          

 

      

 

     

 

 

Sølvsponsorer

  
     
 
 
          
       

Bronsesponsorer

 

 

 
   
   
   
           
    Støttet i 2020