Geologiens Dag 2022

Geologiens Dag 2022 blir arrangert lørdag 10. september.

Årets tema er "geologer på jobb".

Det er mulig for arrangørene å lage arrangement på andre datoer, dersom oppsatt dato ikke passer. 

Vi jobber nå med å skaffe sponsorer til årets Geologiens Dag. De som allerede er med på sponsorlaget kan ses til venstre på denne sida. Vi retter en ekstra takk til dem! (De små logoene er de som i tillegg var med i fjor).

Hovedsponsor

 

      
 

 

Gullsponsorer

 

 

Sølvsponsorer

         
     
       
      
   
     

Bronsesponsorer